Translate

diumenge, 4 de desembre de 2011

Càlcular longitud biela

Aquest article teoritza que els fabricants de bicis ens fan passar pel tub amb uns tamanys estandards de biela 170, 172,5, 175 mm quan en realitat, la longitud (L) d'aquestes depén directament de la llargada de la cama:

L(mm) = 2.16 x I(cm)    On I és l'inseam o entrecama:


Article original: Càlcul Bieles.