Translate

dijous, 3 d’agost del 2017

Camí del Record de l'Hora

Avui proves d'aerodinàmica amb el mono Castelli escollit pel dia D i diferents posicions sobre la bici.

Software utilitzat:  Golden Cheetah
Potenciòmetre:  Power Tap G3
Mètode: Dr. Chung Aerolab

El Dr. Chung va crear un sistema  per a poder estimar la eficiència aerodinàmica d'un ciclista  només amb l'ajuda d'un potenciómetre; ja que la potencia necessaria per fer avançar una bicicleta és la suma d'aquestes potencies:

W = watts needed to propel bike at speed v =
 watts to account for rolling resistance +
 watts to account for change in elevation +
 watts to account for change in speed +
 watts to account for air resistance =

W =     w rr     +   w PE +  w KE  + w aero

W= Crr m g v + s m g v + m a v  + ½ CdA ρ v air 2 v

where v = speed in m/s (i.e., “ground” speed) m = total mass (kg) of rider + bike g = 9.81 m/sec2 Crr = coefficient of rolling resistance s = slope a = acceleration ρ = air density v air = “air” speed of bike CdA = drag area


Per tant el què fa el Dr. Chung és traduir tota la potencia necessaria per moure la bici a la potencia per canviar l'elevació. w PE

Si tenim en compte que en un test aero la Crr no varia i les condicions atmosfèriques tampoc, si variem la posició aerodinàmica a sobre la bici es traduirà en un perfil de altimetria virtual més alt o més baix.  com millor és la aerodinàmica, o sigui el CdA, més suau és el perfil virtual d'elevació.

El sistema consisteix en donar voltes sobre un traçat tipus circuit i sense frenar. Aleshores el Golden Cheetah s'ocupa de tot:

La linea verda és la altimetria real i la blava la altimetria virtual. Com més acoplat vas i millor CdA tens, més baixa és la curva de altimetria virtual. Explicació de AM Triathlon

així pots saber com vas millorant la aerodinàmica a cada volta si canvies posició o meterial.